… mens tynning går unna

RØFF START: Tom og Steffen Johansen er søskenbarn og overtok familiebedriften etter fedrene sine Trond og Bjørn i februar i år. Det ble mange uvanlige økonomiske forhold å forholde seg til for de to unge guttene denne våren. Men de to syns uansett det er flott å drive familiebedriften videre og er bestemt på å «stå han av». Fra venstre: Bjørn Johansen (56), Steffen Johansen (32), Tom Johansen (28). Trond Johansen (60). Foto: Nils Henning Vespestad, Østlendingen.

– Det er utfordrende, men alle maskinene kjører, forteller Tom Johansen i Johansens Skogsdrift på Elverum. Med sine ti maskinlag har han satset på tynningsdrift. Det viser seg å være veldig koronavennlig.

Les mer (på side 4-5)

SHARE