Treindustrien: Store korona-konsekvenser – og fortsatt det verste i vente?

HASTER: – Kommunestyrene kan blir tvunget til å spare der de kan når de skal vedta byggeinvesteringer som alltid gjøres i april. Da kan prosjekter for hele 2021 ryke på grunnav koronautgiftene – med de fatale konsekvensene det får for byggenæringa, sier Heidi Finstad i Treindustrien. Arkivfoto: Line Venn

Permitteringer og konkursfrykt preger den norske treindustrien under koronanedstengningen. Og de vedtatte politiske tiltakene treffer ikke denne bransjen så godt. Her fryktes senvirkningene mest. Medisinen er å sørge for å holde aktiviteten oppe, blant annet ved å sikre kommuneøkonomien, – NÅ!

Tall Treindustrien har samlet inn viser en bransje som er rammet av koronastansen, (se faktarute). Men mange frykter at det verste fortsatt er i vente.

Les mer (side 16-17)

SHARE