Ber om 60 millioner til skogsentreprenørene

PAKKELØSNING: MEFs Bjørn Lauritzen håper den loved pkka fra politisk hold kommer og at den kommer fort. Hans undersøkelser viser en forverring av forholdene blant entreprenørene gjennom april.

Med MEFs Bjørn Lauritzen i spissen ber nå skognæringa om støtte til å holde entreprenørene i aktivitet. Det gjøres best ved å støtte drifter som krever mye arbeid og gir lite tømmer.

En unders.kelse Maskinentrerenørenes Forbund (MEF) gjorde 2. april, viser at 80% av entreprenørene…

Les mer (side 8)

SHARE