Koronasymptomer på trøndersk skogog trenæring

(Foto Astri Kløvstad)

Noen tømmerleverandører og entreprenører har måttet tilpasse seg endringer i industrien, men stort sett går skognæringa i Trøndelag klar av koronakirsa. Bortsett fra at det vil klinge mer trøndersk under vårens skogplanting mellom de øst-europeiske glosene.

– Sagbrukene har stort sett opprettholdt tømmerinntaket til tross for noe lavere produksjon. Mens markedet for treforedlingsindustrien i Trøndelag har utviklet seg…

Les mer (side 22)

Les også: – Trenger friske midler til veger og ungskogpleie

SHARE