Digitalt skogeierdemokrati

UTFORDRINGER: Skogeiernes tillitsvalgte må i år delta på årsmøtene hjemme foran skjermen, forhåpentligvis uten tekniske problemer. Men de fleste har nå hatt noen uker på å lære seg kunsten å møtes digitalt. Foto: NorSIS.

Skogeierandelslagene hadde rukket å avvikle en del lokale årsmøter før landet ble nedstengt 12. mars. Resten av disse har blitt eller skal avvikles digitalt, det samme gjelder selve årsmøtene. Det er forskriftene til den såkalte Koronaloven som hjemler dette.

Les mer (side 20)

SHARE