Portrettet: Overlater produksjonen til de store

ENGASJERT: Finn Gjems har hatt en finger med i skogbruket i Kongsvinger i hele sitt voksne liv. Han har blant annet vært leder i Vinger skogeierlag og bidratt til utarbeidelsen av en skogsti i turområdet på Liermoen utenfor byen.

Et omløp er over for Granli skogplanteskole i Kongsvinger. – Vi er i tenkeboksen på hva det skal bli her framover. Det er ikke aktuelt for noen å ta over planteskolen, det er altfor store løft. Men vi bør jo bruke dette anlegget til noe, sier Finn Gjems.

Les hele portrettet her (side 28-32)

SHARE