Effektiv stubbebehandling krever autorisasjon

Utbredelse av rotsystemet til gran og skjematisk fremstilling av spredning av rotkjukearter på nåletrebestand Mangeårige fruktlegemer, dannet ved basis av stammen eller på røttene til infiserte trær og stubber, produserer sporer når lufttemperaturen er over 0ºC. Sporene spres med vind og infiserer ferske stubbesnittflater og sårskader på stammen og røtter til levende trær. Etter sporespiring invaderer soppmycelet rotsystemet og sprer smitten videre via rotkontakter mellom nærliggende trær. Diameteren til rotsystemet hos hogstmodne trær er gjerne over 6 meter og det oppstår hyppige rotkontakter mellom nabotrær. I rotsystemet til stubber kan rotkjuke holde seg i live 30-40 år og råten kan holde seg i bestandet til neste generasjon så snart det dannes rotkontakter mellom infiserte stubber og mottakelige nye planter. Smittespredning mellom tregenerasjoner gjør at uten kontrolltiltak blir angrepne bestand kronisk syke. Foto: Ari Hietala

Tekst: Halvor Solheim, Helmer Belbo og Ari M. Hietala, Nibio

Hvert år tapes millioner av kroner grunnet råteangrep. Og det går an å redusere råtefrekvensen om en hogger vinterstid, eller utfører stubbebehandling sommerstid. Men husk forskriften når Rotstop skal brukes ved stubbebehandling, brukere må ha autorisasjonsbevis.

Les mer (side 33 til 35)

SHARE