Mange permitterte planter i Agder

I Agder er det nordmenn som står for plantingen i år. Og de får bedre betalt enn sesongarbeiderne.

Les mer i Norsk Skogbruk nr 5. nå.

SHARE