– Aldri vært mer lønnsomt å investere i Norge

Papirfallet øker: Valutagevinst på bunnlinjen kommer ikke hvis man ikke får solgt varene sine, og det er ikke gitt fremover. Avispapirmarkedet har falt jevnt og trutt, i fjor var det på 7,5 %. I år vet ingen, men det forventes et fall på 20-30 %, og man kan frykte at korona-krisen forsterker det strukturelle etterspørselsfallet. Foto Line Venn

Renta er null, energiprisene kjempelave, tømmerprisene er relativt sett lave og den norske krona svak. I tillegg har vi velvillige politikere med en stor pengesekk. Velger ikke industrien å investere i Norge nå, gjør de det aldri.

Les mer i Norsk Skogbruk nr 5. nå.

SHARE