Kven er Vestlands-skogeigaren?

Alternativt fokus: – Mange skogeigarar er i dag opptekne av eit meir nyansert bilete der alternativt treslagsval, variert skog, drift utan snauhogst, landskapsestetikk og økonomi skal sjåast som heilskap. I nokre tilfelle er ikkje økonomi drivaren for skogengasjement. Vi bør starte med å bli kjente med «den nye skogeigaren», meiner artikkelforfattaren.

Stafettpinnen: Vi har ikkje lange tradisjonar for skogbruk på Vestlandet. Tvert imot har vi ein førstegenerasjonsskog i sin beste veksealder. Og vi har unge og i mindre grad «aktive» skogeigarar som er i ferd med å ta over den eldre generasjonen sine granplantingar frå etterkrigstida.

Tekst:  Dirk Kohmann, fagdirektør for skog, tre og grøne verdiar hos Fylkesmannen i Vestland

Les mer i Norsk Skogbruk nr 5. nå.

SHARE