Norges Natur- og Økologigymnas klar for oppstart

God plass: Norges Natur- og Økologigymnas på Koppang har etablert seg i lokalene til Midt-Østerdal videregående skole som ble lagt ned i 2019. Foto: Kristin Evensen Gangås.

Med et samfunn på full fart inn i det grønne skiftet der olje- og gassnæringen skal erstattes med nye grønne næringer, er det viktig å tilby ungdommene en grønn utdanning. På Koppang i Østerdalen satses det nå på en videregående skole med fokus på studiespesialisering innen natur og økologi.

Tekst: Petter Almås, Ungdomsredaksjonen

Les mer i Norsk Skogbruk nr 5. nå.

SHARE