Den glemte naturskogen

Lauvbrenne: Kronebrann på frodige marktyper fører til lysåpne, død-ved-rike lauvsuksesjoner. Et eldorado for mange insekter og hakkespetter.

Frivillig vern har vært en suksess − nylig ble det markert at vi passerte 5 % vernet skog her i landet. Vernet skal sikre områder med naturskog, men hvor naturlig er den egentlig?

Tekst, foto og figurer: 
Jørund Rolstad og Ken Olaf Storaunet

Les mer i Norsk Skogbruk nr 5. nå.

SHARE