Norske Skog: Konverterer papirmaskiner til bølgepapp

Konsernsjef i Norske Skog Sven Ombudstvedt investerer endelig i emballajse, men ikke i Norge.

Norske Skog planlegger å konvertere avispapirmaskiner i Golbey i Frankrike og Bruck i Østerrike til produksjon av bølgepapp basert på returpapir. Dermed reduseres avispapirkapasiteten med 360.000 tonn, samtidig som det introduseres 765.000 tonn med bølgepappkapasitet på markedet.

Se hva Sven Ombudstevdt mener om investeringer i utlandet kontra Norge i Norsk Skogbruk nr 6.

SHARE