Verdistigningen på skog er delvis en illusjon

Investor Martin Mølsæter tror mye er overpriset for tiden og da blir han veldig forsiktig som investor. En viktig grunn til skepsisen er det konstruerte rentefallet under korona.

Skogaksjene har klart seg veldig bra gjennom korona- og oljekrisen. Men investor Martin Mølsæter har solgt seg ut av skogbransjen i vår. Han tror verdistigningen delvis er en illusjon.

Se hvorfor Martin Mølsæter solgte seg ut av skognæringen i Norsk Skogbruk nr 6.

SHARE