Digitalt og stort sett optimistisk

Disse styrte Vikens første digitale årsmøte med stø hånd fra «strømmehotellet» Generalen Hotel i Hole. Her er Styreleder Olav Breivik og administrerende direktør Tor Henrik Kristiansen. Foto Viken Skog.

Årsmøtet i Viken Skog ble avholdt digitalt. Det har årsmøtene i skogeierlagene også blitt. Noen mener man kanskje har fått færre som bare kommer for kaffe og kringle, og flere genuint interesserte(?) Uansett tok man et hyggelig tilbakeblikk på 2019 – midt i årets krisetid.

Les mer om årsmøtet i Norsk Skogbruk nr 6.

SHARE