Skog og tre: – Med skog som medisin

Ellen Hambro i Miljødirektoratet snakket på årets Skog og tre webinar.

Rundt 500 deltok da Skog og tre i år ble gjennomført som Teams-webinar på grunn av koronasituasjonen. Utgangspunktet var FNs to rapporter som uttrykker bekymring henholdsvis for klimaendringene og tap av biologisk mangfold. Skogen er viktig i begge tilfeller.

Se hele lista til Miljødirektoratets Ellen Hambro over hvilken skogforvaltning som påvirker klima, biologisk mangfold og verdiskapning hhv positivt, negativt eller nøytralt – i Norsk Skogbruk nr 6.

SHARE