Tøft for bioenergibransjen

Flis til varme? Tøff bransje når energiprisene er på bunn.

Mild vinter og vedvarende lav strømpris har redusert inntektene for landets bioenergiaktører. I tillegg kom korona-viruset og sørget for at mange av kundene stengte ned. Og varmebransjen omfattes ikke av kompensasjonsordningene som hittil er lagt fram.

Les mer om forholdene i bioenergibransjen i Norsk Skogbruk nr 6.

SHARE