Biokull: – Alle snakker om det, men få gjør noe

Biokullets egenskaper som jordforbedringsmiddel ligger i at det er svært porøst med stor overflate og har derfor god lagringsevne for vann og næringsstoffer. Det er også bra for vomfloraen til drøvtyggere, og forblir intakt også etter å ha passert tarmen til dyra. Foto Astri Kløvstad

Einar Stuve i Oplandske Bioenergi innrømmer at de tar en risiko når de nå går i gang med å bygge en biokullfabrikk uten å ha kontrakt med en eneste kunde, men han mener at noen må begynne.

Les om biokulldrømmen som nå blir virkelighet i Norsk Skogbruk nr 6.

SHARE