Laserscanning og fotogrammetri gir god bonitering

Lennart Nordermeer (32) kommer opprinnelig fra Nederland, men har nå vært mange år i Norge og i det norske skogbruket, både på Evenstad og Ås – og også i de norske skogene som skogsmaskinfører. (Foto: privat)

Flybåren laserscanning (ALS) og digital fotogrammetri (DAP) egner seg godt for bonitering i skogbruksplantakster. Med disse metodene kan en predikere og kartlegge bonitet med høy detaljeringsgrad over store arealer.

Les om disputaset i Norsk Skogbruk nr 6.

SHARE