Betydelig prisnedgang på massevirke

PRISFALL: Vi vil se et betydelig lavere prisnivå på massevirke i andre halvår, forteller markedssjef i Nortømmer, Knut J. Melum.

Statistikken fra SkogData basert på innmålingen i juli viser en moderat nedgang i prisen på massevirke sammenlignet med prisen i juni. I virkeligheten er prisnedgangen betydelig større.

Les hele saken i Norsk Skogbruk nr 7/8 her:

SHARE