Langtransport med koronatilskudd

BRED LAST: Med 23 m3 furu tar lassbæreren fatt på de drøye to kilometerne ned til velteplassen. Den gamle traktorveien får hard medfart, men skogeieren trøster seg med at den etter avsluttet drift og oppussing vil bli bedre enn før drifta ble igangsatt. Foto Johs Bjørndal

I Telemark kommer «tilskuddet for å opprettholde hogstaktivitet i skogbruket i 2020» til sin rett. Lange driftsveier og krevende terreng, kombinert med fint tømmer som genererer lite massevirke, gjør at ordningen her treffer ganske godt.

Les hele saken i Norsk Skogbruk nr 7/8 her:

SHARE