Fra grillkull til karbonnøytral metallproduksjon

BIOKARBON: Elkem vil bruke mer biokarbon i sine prosesser, og har som mål at 40 prosent av klimagassutslippene ved den norske virksomheten skal være fra biobaserte kilder innen 2030. Elkems silisiumverk på Salten erstatter allerede i dag kull med store mengder flis som reduksjonsmiddel i sin produksjon. Foto: Elkem

TEKST: SIMEN GJØLSJØ OG EIRIK NORDHAGEN, NIBIO OG HÅVARD MOE, ELKEM TECHNOLOGY

BBQ-grillkull fra kortreist norsk bjørk, gran og furu kan gjøre Elkems silisiumproduksjon mer miljøvennlig.

Les hele stafettpinnen i Norsk Skogbruk nr 7/8 her:

SHARE