PROSESS 21 – Biobasert industri: Tre er en knapp ressurs – bruk det smart

KNAPP RESSURS: – Bioressursene er knappe i forhold til oljen. Derfor må vi bruke dem smart. Og vi kan også bruke noe mer enn vi gjør i dag. Men vi konkurrerer med andre effektive produsenter, særlig i Sverige og Finland som også benytter norsk råstoff, oppsummerer Gisle Løhre Johansen. Foto Line Venn

Hvordan kan vi bruke mer biologisk karbon i norsk prosessindustri, skape mer verdier og redusere klimautslippet? Det vil Nærings- og fiskeridepartementet vite. Og nå får de svar.

Les hele saken iNorsk Skogbruk nr 7/8 her:

SHARE