Bacheloroppgaver fra Evenstad våren 2020 Skogbruksutdanning er i siget

Foto: M.O. Haugen/Wikimedia

TEKST: MARTIN STORBERGET

Som en del av utdanningen på Evenstad skriver studentene en avsluttende bacheloroppgave på 15 studiepoeng. Ni studenter leverte bacheloroppgave denne våren.

I Norsk Skogbruk nr 7/8 finner du en oversikt over noen av disse.

SHARE