Sjekk om bruene er i orden!

INGEN SURE MINER: Svend Lunden må på med vadebuksa når Damvegbrua i Søndre Land skal undersøkes. Pappa Hans holder seg på tørt land og tar seg av byråkratiet, men begge later til å være fornøyd med denne arbeidsdelingen. Foto Johs Bjørndal

Mye av landets skogsbilveinett ble etablert på 60- og 70-tallet og det ble da bygd tusenvis av små og store bruer. Men heller ikke en betongbru varer evig og det er på tide å sjekke om de fortsatt holder mål. Flere steder er det nå prosjekter i gang for å få til en mer systematisk kontroll av bruene.

Les hele saken i Norsk Skogbruk nr 7/8 her:

SHARE