Ut med tre og inn med halm i produksjonen

Fra flis til halm i produksjonen. Foto Line Venn

I flere land møter skogindustrien miljøbevisste kunder som stiller spørsmål ved hvor bærekraftig skogbruket er og ønsker papir laget av restprodukter i stedet. Nå tas halm i utstrakt bruk flere steder i verden.

Les mer i Norsk Skogbruk nr 7/8 her:

SHARE