Ut med tre og inn med halm i produksjonen

"– På konferansen får du høre interessante innlegg om bioenergi til oppvarming- og transportsektoren", skriver NOBIO. Foto Line Venn

I flere land møter skogindustrien miljøbevisste kunder som stiller spørsmål ved hvor bærekraftig skogbruket er og ønsker papir laget av restprodukter i stedet. Nå tas halm i utstrakt bruk flere steder i verden.

Les mer i Norsk Skogbruk nr 7/8 her:

SHARE