Portrettet: Jan Christian Vestre med stor tro på ny norsk treindustri

SUKSESS: CEO for Vestre AS Jan Christian Vestre har hatt stor suksess med salg av nordiske utemøbler i tre verden over. Nå bygger han ny fabrikk til 300 millioner kroner på Magnor. Foto Line Venn

– Nedleggelser av norsk treforedlingsindustri har gitt oss et fortrinn, vi har måttet tenke nytt. Nå skjer det mye, og det bør det om vi skal reise Norge som industrinasjon igjen. Det både må vi og kan vi.

Les hele portrettet med den unge og visjonære bedriftslederen i Norsk Skogbruk nr 9. her

SHARE