Villere vær krever beredskap i bratta

PROTOTYPE: Vidar Rørvik var glad for at Johs Owren sa ja til å være med og bygge en ny vinsj etter Rørviks ønsker. – Ting kan fort bli dyrt for begge parter når en lager en prototype, men vi har fått et godt produkt, sa Rørvik. Foto Astri Kløvstad

Flere av innlederne på taubanesamlinga i Øyer i slutten av august trakk fram behovet for å rydde opp etter stormfellinger. Men også stående, hogstmoden skog er en ressurs som skal utnyttes. Og i et land med stup, fjellsider og bratte lier er taubaneutstyr og –kompetanse avgjørende.

Les hele saken i Norsk Skogbruk nr 9. her

SHARE