Skogbygda Ljørdalen: All lokal arbeidskraft kuttet i statseid skog

Ole Flermoen og John Egil Bekkevold, sak om Statskog i Trysil
LOKALE VELGES BORT: Ole Flermoen og John Egil Bekkevold er blant ljørdølingene som har jobbet i skogen siden ungdommen. Nå plantes og ryddes skogen av utlendinger og hogstlag hentet inn fra andre områder står for drift og hogst. Det er unødvendig, syns de to, som mener lokal arbeidskraft kan bidra med lokalkunnskap og engasjement. Foto Line Venn

Hele Ljørdalen er statseid, men Statskog byr ikke på en eneste lokal arbeidsplass. På andre siden av åsen har Trysil Kommuneskoger 10 tryslinger i arbeid – som resultat av en bevisst politikk.

Les hele saken om hvordan staten bidro stadig mindre til skoglige lokale arbeidsplasser i Trysil i Norsk Skogbruk nr 9. her.

Les også: Kommuneskogen prioriterer lokale

Les også: Ønsker lokal arbeidskraft, men gir ingen føringer

SHARE