Bekjempelse av rødhyll krever nytenkning

Å skjære ned rødhyll på hogstflater har en ytterst kortvarig effekt. Og bladsprøyting må eventuelt skje i løpet av noen få uker i august og september, etter at granplantenes strekningsvekst er over. Men nedskjæring med umiddelbar stubbebehandling er det beste alternativet, mener ekspertene på Skogkurs, som nå utvikler et nytt ungskogpleiekurs.

Les hele saken i Norsk Skogbruk nr 9. her.

SHARE