– Et godt system, men med noen hull

RIK BAKKE: Rik bakkevegetasjon er det livsmiljøet som det er registrert mest av nest etter liggende død ved. Men det er ifølge Brandrud en utfordring å kartlegge, fordi det krever solid biologisk kompetanse om skogøkologi og indikatorartene som finnes her. Foto: Tor Erik Brandrud

– I hovedsak har dette fungert bra, og det har vært en revolusjon i forhold til de miljøhensynene som ble tatt på hver enkelt skogeiendom før vi fikk MiS. Det har vært mye god dialog mellom biolog- og skogeiersida, som stort sett har ført til løsninger som er akseptable også fra miljøhensyn. Utfordringen er at kvaliteten på kartleggingen har variert, og at det er noen hull i den.

Les hele saken i Norsk Skogbruk nr 9. her

Les også: Forvaltningen av nøkkelbiotoper under lupen

Les også: Nøkkelbiotopene skal overvåkes fra rommet

Les også: Sertifikatholdernes revisjonsstatus

SHARE