Forvaltningen av nøkkelbiotoper under lupen

GJENNOMGÅS: Vi har om lag 70 000 nøkkelbiotoper her i landet. Noen av dem inneholder flere livsmiljøer, totalt 110 000 livsmiljøer er registrert. Foto Astri Kløvstad

Feilhogster i nøkkelbiotoper skal ikke skje. Men noen ganger skjer det likevel, og da er kritikerne raske til å dømme skognæringa for manglende rutiner. Det er bukken som passer havresekken, får vi høre om skogbrukets miljøsertifisering. Så hvordan passer nå bukken denne havresekken? Og er det ingen som passer bukken?

Les hele saken i Norsk Skogbruk nr 9. her

Les også: Sertifikatholdernes revisjonsstatus

Les også: – Et godt system, men med noen hull

Les også: Nøkkelbiotopene skal overvåkes fra rommet

SHARE