Nøkkelbiotopene skal overvåkes fra rommet

TEKNOLOGI: Satellitten Sentinel-2 skal holde øye med nøkkelbiotopene, og ved hjelp av maskinlæring skal resultatene analyseres og eventuelle feilhogster avsløres. Foto: European Space Agency

Skogeierforbundet og Norskog tar i bruk avansert teknologi for å følge opp alle de 70 000 nøkkelbiotopene som skogbruket skal ta vare på.

Les hele saken i Norsk Skogbruk nr 9. her:

Les også: Forvaltningen av nøkkelbiotoper under lupen

Les også: Sertifikatholdernes revisjonsstatus

Les også: – Et godt system, men med noen hull

SHARE