Sertifikatholdernes revisjonsstatus

I 2018 stilte PEFC krav om at vurdering av behov for revisjon av nøkkelbiotoper skal gjennomføres senest etter 15 år. En del nøkkelbiotoper var da allerede 15 år og vel så det. Vi har spurt sertifikatholderne om hvordan de har løst dette.

Les hele saken i Norsk Skogbruk nr 9. her:

Les også: – Et godt system, men med noen hull

Les også: Nøkkelbiotopene skal overvåkes fra rommet

Les også: Forvaltningen av nøkkelbiotoper under lupen

SHARE