Moderat prisnedgang på massevirke

Gjennomsnittspriser pr m3 pr måned i helel landet. Kilde: Skog-Data

Den varslede prisnedgangen på massevirke slo ikke inn med full kraft i august. Massevirke av gran gikk kun ned med fire kroner fra juli, og furu med to.

Se tømmerpristabellen i Norsk Skogbruk nr 9. her:

SHARE