Et skogdirektorat – i ordets rette forstand?

Her holder skogseksjonen i Landbruksdirektoratet til på Steinkjer. Flere med befatning til hvordan skogseksjonen har fungert siste tiden mener denne nå må videreutvikles og stimuleres til virkelig å ta direktoratrollen med den styrken, kompetansen og posisjonen det krever. – Det gjøres ikke over natta, men det vil gi skogforvaltninga en sterkere og riktigere posisjon, mener disse. Foto: Line Venn

Med seks millioner kroner over statsbudsjettet er Landbruksdirektoratet endelig i ferd med å utvikle seg til å bli et skogdirektorat i ordets rette forstand. Men det er fortsatt et stykke å gå – spesielt fram til et proaktivt direktorat som setter aktuelle saker for skogbruket på agendaen og kan vise styrke i utredningsprosessene. – Det fortjener skognæringa!

Les hele saken i Norsk Skogbruk nr 10.

Les også: Ønsker handlekraftig direktorat på Steinkjer

Les også: – Et signal om en tydeligere posisjon

Les også: Glad for at Landbruksdirektoratet får mer midler

SHARE