Ønsker handlekraftig direktorat på Steinkjer

– Både jordbruket og skogbruket vil være helt sentrale næringer i det grønne næringslivet vi skal ha i tiårene framover. Satsingen over statsbudsjettet skal også bidra til styrking av direktoratets kontor på Steinkjer, «sier» statsråd Olaug Bollestad (KrF) i en mail fra LMD. Foto: Torbjørn Tandberg

Landbruksdirektoratet skal være et kompetent og handlekraftig direktorat også framover, og Landbruks- og matdepartementet vil legge forholdene til rette for dette.

Les hele saken i Norsk Skogbruk nr 10.

Les også: Et skogdirektorat – i ordets rette forstand?

Les også: – Et signal om en tydeligere posisjon

Les også: Glad for at Landbruksdirektoratet får mer midler

SHARE