Bioenegidagene 2020 blir noe av

"– På konferansen får du høre interessante innlegg om bioenergi til oppvarming- og transportsektoren", skriver NOBIO. Foto Line Venn

Bioenergidagene arrangeres 23.–24. november på Quality Airport Hotel Gardermoen. Nytt av året er muligheten for digital deltakelse via ”live-streaming”, skriver NOBIO.

Mer informasjon på konferansens hjemmeside: http://www.bioenergidagene.no/

SHARE