Grønn giv i Europa må anerkjenne landsbygda

Den tidligere statsministeren i Sverige, Göran Persson snakket om skogens rolle mot klimaendringene gjennom den europeiske grønne given og hvilke faktorer som virker inn. Det var EFI (European Forest institute) som presenterte dette på webinar i september.

Bønder og skogbrukere trenger bedre kår og de må sitte i førersetet sammen med vitenskapen, skal vi klare å utvikle den grønne given og bekjempe klimaendringene. Og urbaniseringen må reverseres. Folk må få et realistisk forhold til naturen igjen.

Les hele saken i Norsk Skogbruk nr 10.

SHARE