Rundt 11 % av skogeierne avvirket i 2019

Fjorårets rekordavvirkning skyldtes at gjennomsnittlig driftsstørrelse var større enn noen gang – både hos små og store skogeiere. Bildet er fra en drift der det ble tatt ut nesten 4 000 m3.

Det var ikke flere skogeiere som avvirket i rekordåret 2019, men det ble hogd litt mer på hver av de 13 900 eiendommene som hadde hogst. Og ressursene ble like godt utnyttet på små som på større eiendommer.

Les hele saken i Norsk Skogbruk nr 10.

SHARE