Importerer ikke «bille-smitte» fra Sverige

– At billeproblemet flytter seg, handler ikke om at billene reiser nordover rent fysisk, men mer om en forsinkelseseffekt lokalt som er en del av utbruddssyklusen, hevder forsker ved NIBIO, Bjørn Økland.

Barkbilleproblemet i Sverige har flyttet nordover – og er nå på høyde med tidligere Østfold fylke. Det har vært mye snakk om å importere smitte fra Sverige under korona. Skjer dette også med barkbiller?

Les hele saken i Norsk Skogbruk nr 10.

Les også Barkbilleskader lenger nord i Sverige i år

SHARE