– Det er mennesker som skaper skogbruket

Etter måneder med konferanser på skjerm møttes rundt 30 damer fysisk på Temakonferanse i KiS på Rolstad Gård på Nes på Romerike. En flott ramme med god høstvarme og både skog og juletrær i kulissene på konferansegården. Foto: Linda C.Strømsod, Viken Skog.

Skogbruket er fortsatt rotfestet i gamle tradisjoner og vi har lite mangfold på kjønn, etnisitet og bakgrunn. Og fortsatt er kvinneandelen blant ansatte i skogbruket bare rundt 18 %. Vi har en jobb å gjøre – sammen!

Les hele saken i Norsk Skogbruk nr 10.

SHARE