Etterlyser gode møteplasser for lave skuldre

INSEKT-FORFATTER: Anne Sverdrup-Thygeson er professor i bevaringsbiologi ved NMBU, og suksessrik forfatter av bøkene om insekter og natur siste årene. Foto Line Venn

– Vi kjenner hverandres argumenter og media polariserer og skaper konflikt. Jeg tror imidlertid skogbruket og miljøsiden er enige om mye, men vi mangler gode møteplasser der vi kan snakke sammen med lave skuldre.

Les mer i Norsk Skogbruk nr 11.

SHARE