Mer råstoff med rivningsvirke og treavfall

fremmedNYTT RÅSTOFF: Ved Forestia på Braskereidfoss produseres et bredt spekter av sponplatetyper. Om alt går som direktør Terje Sagbakken ønsker, vil haugene med fersk flis om en stund bli supplert med returflis.Foto: Forestia

Det er minst to grunner til at Forestia ønsker å bygge et anlegg for rensing av brukt trevirke ved sponplatefabrikken på Braskereidfoss. Den ene er å sikre mer råstoff. Den andre er å bevare karbonet i bundet form enda noen tiår.

Les mer i Norsk Skogbruk nr 11.

SHARE