Skogeier Hans Aamodt (tv) og Skogbrukssjef i Drammen Oskar Næss (t.h)

– Redd verdiene!

Annonse