Om oss

Norsk Skogbruk er landets eneste, uavhengige fagtidsskrift for skogbruk. Bladet kommer ut 11 ganger i året og dekker fagområdene maskin/teknikk, forskning, biologi, økonomi, næringspolitikk, vilt og utmark.

Norsk Skogbruk utgis av Det norske Skogselskap.

Redaksjonen

Line Venn – Redaktør

Tlf. 93 09 71 33

johs-bjorndal-jpg-e1474983204268

Johs. Bjørndal – Journalist                              
Tlf: 91 55 43 07

astri-kløvstad-1

Astri Kløvstad – Journalist   
Tlf: 91 19 53 27