Christian Anton Smedshaug: – Vi må få fart på industrialiseringen

– Samfunnet har glemt industriens sentrale rolle i å skape velstand og fornuftig klima- og miljøutvikling. Det svarte Agrianalyses økonom Christian Anton Smedshaug på årets...

Landbruksdirektoratet vil stramme inn foryngelsesplikten

Hogstaktiviteten en har økt mer enn skogplantingen de siste årene, noe som indikerer at ikke alle hogstfelter blir tilfredsstillende forynget. Mye tyder på at...

Nye kvalitetskrav til sagtømmer – kortsiktig gevinst med langsiktige konsekvenser

Nye kvalitetskrav til sagtømmer – kortsiktig gevinst med langsiktige konsekvenser AV: OLAV HØIBØ, ANDERS Q. NYRUD OG GEIR I. VESTØL, ALLE PROFESSORER I TRETEKNOLOGI, NMBU Viktige...

Mjøsen og Glommen ønsker enklere målereglement (men forskerne er kritiske)

Glommen, Mjøsen, Moelven og Norsk Virkesmåling har gått sammen for å utarbeide et nytt målereglement som er både enklere og mer liberalt enn det...

Røkke i Norske Skog – redningsmann eller raider?

Akers overraskende inntreden som Norske Skog-interessent har så langt gitt ere spørsmål enn svar. Opptrer Kjell Inge Røkke denne gang i rollen som langsiktig...

Mange nye skogfag- ansikter på Ås

Tilbakelagt er tiden da skogfag ikke trakk ungdom. Skogfagklassen med førsteårs studenter er i år full og blant dem seks jenter. Hvem er de?...

Moderne trebein?

Hvordan bruke nanocellulose i nytt kroppsvev? Det arbeider professor Kristin Syverud  på PFI med. Kirurger erstatter eller reparerer skadet kroppsvev daglig. Utviklingsområdet for vevsteknologi (tissue...

Portugal: Tilbake til naturkork i vinflaskene

For ti år siden hadde plastkorker og skrukorker tatt over store deler av vinkorkmarkedet, særlig for billigvin. Så utviklet naturkorkprodusentene billigkork til billigvin, –...

Refleksjoner fra en ny skogeier

Det var aldri meningen at Halvor Egeberg skulle bli skogeier. Han var godt i gang med en annen karriere da planene ble lagt om....

Hogstmaskindata som handelsvare?

Det er ikke bare i Norge at eierskapet til dataene som hogstmaskinene produserer diskuteres. I Finland har dette vært et tema i mange år,...

Skogforskningen feiret 100 år

Skogforskningen fylte 100 år i høst. Dette ble markert 19. oktober med fagseminar for 200 gjester i Vitenparken på Campus Ås. – Målet med...

Skogforskningen 100 år: Forskningen er viktigere enn skogen

– Skogen ga Norge rikdom i 400 år før den ble utarmet. Så kom skogforskningen, og i dag er skogressursene bygd opp igjen. Kunnskap...

Skogforskningen 100 år: Gjennom historien kan nåtiden og fremtiden forstås

Forsker Per Holm Nygård tok forsamlingen gjennom over 100 års historie om hvordan skogforskningen ble etablert og hvilken viktig rolle den har spilt. Slik...

Skogforskningen 100 år – Ellen Hambro gratulerer: – Vi kan plante mye skog på...

Miljødirektoratets sjef Ellen Hambro hyllet skogforskningen og Landsskogtakseringen, og understreket hvor mye gull det er i norske skoger. – 60 prosent av Norges kjente arter,...

Skogeierne går sammen om eierengasjement i norsk skogindustri

Allskog SA, Mjøsen Skog SA, Viken Skog SA, Glommen Skog SA og AT Skog SA etablerer investeringsselskapet Norsk Skogkapital AS. – Det sentrale for oss...

Termowood produserer i Hurdal

  Selskapet Termowood, som produserer ele­ menter av ferdig isolert massivtre, er i gang med produksjon i Hurdal, men foreløpig i beskjeden målestokk. Men gründer...

Høyere massevirkepriser for svenske skogeiere

Fra svenske «Lantbrukets Affärstidning» kan vi sakse følgende to notiser fra den siste måneden: Södra høyner prisen igjen Etterspørselen er høy. Derfor setter nå Södra prisen...

Fortsatt høy aktivitet og økende tømmerpris

Det ble målt inn 803 000 kubikkmeter virke i oktober, 20 000 mer enn i samme måned i fjor. Etter tre kvartaler er det...

SVs Freddy André Øvstegaard: Framtida ligger i tømmerstokken

Ingenting er som å ta toget hjem til Sarpsborg, gå ut på treplattformen på spor to, og trekke inn den syrlige lukta fra Borregaard....

NHO vil sikre norske LULUCF-interesser

I brev til klimastatsråd Vidar Helgesen uttrykker NHOs direktør Kristin Skogen Lund bekymring for vedtaket som skal gjøres i EU 19. desember. Det er...
Annonse