Elmia Wood – Bilag og program for norske besøkende

Lite nytt – eller effektivt hemmelighold? Den internasjonale messen Elmia Wood arrangeres bare hvert fjerde år. Dermed pleier de store maskinleverandørene å utvikle noe nytt...

Skog og Tre 2017 – programmet

Årlige Skog og Tre konferansen står for døren - 1. og 2. juni på Clarion Hotel, Gardermoen. Årets program finner du i her og i...

Med hjelpen bare et tastetrykk unna

Om skogsmaskinene til Andreas Råheim i Valdres får tekniske problemer, kan teknikerne hos Komatsu ordne det fra sin PC på Stange. Og dersom en...

Norske Skog: Kongen kastet glans over biogass-åpning på Saugbrugs

150 millioner kroner har gått til et nytt anlegg for å produsere 2,7 Nm3 grønn gass årlig fra papirproduksjonsavfall. Det var HM Kong Harald,...

Alternativ vei til fagbrevet

Enten du har hoppet rett inn i skogsmaskina uten å ta fagbrev, eller du er en lærling som har valgt andre fag enn skogfaget...

Storebror ser deg, også i hogstmaskinen

Datasystemene i hogstmaskinene samler inn store mengder data både om skogen som blir hogd og om jobben som blir gjort. Her gjelder det å...

1 million kubikkmeter innmålt i mars

I løpet av årets tre første måneder er det innmålt 2,8 millioner kubikkme- ter tømmer. I mars alene ble det målt inn en drøy...

Mer biodrivstoff fra Neste

Neste vil både utvide produksjonen av avansert biodrivstoff på de eksisterende anleggene innen 2020 og bygge et nytt anlegg innen fem år. Rester fra...

Neste: Følger utviklingen, men ingen konkrete «skogplaner»

Etter at samarbeidet med StoraEnso om å finne en biodrivstoffløsning med råstoff fra skogen strandet for omkring fem år siden, har Neste hatt øynene...

Maskinene går hele tiden

Hos Erik Nesheim i Hardanger Skog går hogstmaskin og lassbærer hver eneste dag hele året, det ga et volum på 44 000 m3 på...

Gjør det lønnsomt å hogge skog

Er du skogeier og vurderer hogst er det flere spørsmål å ta stilling til før du bestemmer deg. Lønnsom hogst er fullt mulig med...

Tre utfordringer for Norske Skog fremover

På spørsmål om Norske Skogs utfordringer fremover, var administrerende direktør i Norske Skog Sven Ombudstvedt tydelig på at det er tre hoved- fokusområder for...

Tilbakeblikk på en skogsveg

Vi tar et tilbakeblikk på en skogsveg som i 2001 ble bygget til protester fra turgåere og for grunneiere som måtte la seg overtale....

Økt plantetetthet er bra for både klima og økonomi

Da det i fjor ble innført tilskudd til tettere planting, var det fordi det vil øke skogens binding av karbon fra atmosfæren. Men det...

Sagbruket på Vestlandet

Avvirkningen i Hordaland er fordoblet i løpet av de siste fem årene og ved Moelven Granvin Bruk settes stadig nye produksjonsrekorder. Men fortsatt dekker den...

Trår til i bratta

Lars S. Velken (56) er daglig leder i Trå og Velken Skogsdrift as, som med sine syv skogsmaskiner og like mange ansatte og lærlinger...

UPMs transformasjon: Fra skogforetak til Biofore(tak)

Som reinspikka papirselskap i 2008 var utsiktene ikke så gode for UPM i 2008. Men målrettete strategiske valg har transformert selskapet fra et skog-...

UPM og VTT om biodrivstoff: Politikerne avgjør

– Teknologien er moden nok og kloden trenger lavere CO2-utslipp. Hvis EU vedtar et omsetningskrav av en viss varighet, er UPM klare. Og da...
UPM i Lappeenranta. Teknologidirektør Jaakko Nousiainen. Foto Line Venn

UPM i Lappeenranta: Produserer avansert biodrivstoff av skogsråstoff

  Ved innsjøen Saimaa i Lappeenranta, 230 km nord-øst for Helsinki ligger UPMs største skogindustrianlegg. Her fløtes fortsatt noe av tømmeret til kai, og anlegget...

Sport: Prikkfritt arrangement

Årets EFNS-arrangement gikk av stabelen i Madona i Latvia. Og det kan bare konstateres at det ble et tvers i gjennom vellykket arrange- ment...
Annonse