Dammyrdalsvegen på Kroksskogen – en veistump til besvær

Fire år etter at Løvenskiold-Vækerø søkte om å bygge 1,8 km ny bilvei på Krokskogen forelå tillatelsen og arbeidet kunne starte. Det utløste aksjoner...

Massivtreproduksjon i gang på Kongsvinger

– Jeg som har jobbet med industrielt trebyggeri i 25 år er mektig imponert over satsingen som eiergruppen til Nordisk Massivtre har gjort med...

Hvordan få fart i skognæringen?

Tre og skog har svært attraktive egenskaper. Samtidig er det nær en krise i norske skognæringer. Denne krisen står i sterk kontrast til situasjonen...

Fyllestasjon med fornybart i tankene

På Energigården på Brandbu er nå landets første komplette biodrivstoffstasjon åpnet. Der kan kunder med avtale fylle fire forskjellige fornybare drivstofftyper. – Foreløpig har stasjonen...

Tømmerprisene i august: Stor aktivitet og høye priser

Sommerferien er definitivt over, også i skogbruket. Innmålt volum i august lå 270 000 kubikkmeter over innmålingen i juli og sagtømmerprisene har krabbet opp...

Huntonit i Vennesla: Fra motgang til overskudd på fem år

  Nyheter om treforedling har vært preget av negative fortegn over lang tid, og den statistikken toppes nå med Norske Skog-nytt. Men i Vennesla ligger...

Prisreguleringen på skogeiendommer opphevet: – Større utbud av småeiendommer, etter hvert

Prisreguleringen på rene skogeiendommer ble opphevet 1. juli. Spørsmålet er om dette har hatt noen umiddelbar virkning på markedet. Ketil Koppang er en ganske stor...

Biri planteskole: Små planter gir stor planteproduksjon

Skogplanter Østnorge har begynt å så granplantene i mikrobrett. Det har mer enn doblet kapasiteten i planteskolen, og utløst behov for mer lagerplass. – Ved...

Biri Planteskole: Ny metode ga rimelig massivtrebygg

Det nye bygget på Biri planteskole er bygd i tre, fra innerst til ytterst. Ved å legge de etablerte tenkemåtene for kravspesifikasjoner og byggeplanlegging...

Byggmas Geir Drangsland: Treforedling så det suser

PORTRETT: Etter et tiår preget av nedlagte treforedlingsbedrifter og med konkursspøkelset hengende over Norske Skog, får man inntrykk av at treforedling ikke er for norske...

LULUCF: Krafttak for å sikre fremtidig norsk avvirkningsnivå for tømmer

– Hva EU bestemmer seg for i LULUCF-sektoren avgjør om vi i Norge får tilgang til egne skogressurser i fremtiden. Derfor må saken høyt...

Reidar Bergene Holm om: Kompetanse og lidenskap

– Veksten i avvirkningen prioriteres ikke for norske kjøpere, den eksporteres. Skogeierorganisasjonenes kortsiktighet reduserer gjennom dette mulighetene for større satsning gjennom stedlig investering. Grenen...

Norske Skog as

Det skapte stor forvirring da nyheten om at Christen Sveaas var blitt kastet som styreleder etter bare tre uker ble kringkastet av blant andre...

Norske Skog og rekapitaliseringsplanen: – Alle alternativer er dårligere

Christen Sveaas ga uttrykk for at konkurs for Norske Skog-konsernet er eneste realistiske alternativ til redningsplanen han presenterte 18. september. Og selv om forslaget...

Fikk VM-råd av rokongen

Vebjørn Sønsteby fra Brøttum, Jon Arne Engø fra Åsnes og Ole Ivar Lierhagen fra Brumunddal var invitert til Olaf Tuftes gård i Horten denne...

Spredning av askeskuddsjuken

Ask i Polen begynte å skrante tidlig på 1990­tallet. Derfra har askeskuddsjuke spredd seg utover i Europa med rekordfart. Nå har sjukdommen nådd store...

NIVA: Nytt prosjekt om skoggjødsling og vann

Nitrogengjødsling kan ha konsekvenser for vannmiljøet. Nå skal NIVA undersøke hvordan klimatiltak i skogbruket kan få innvirkning på norske elver og innsjøer. I 2014 ga...

Gjødsling: Bedre klima og mer tømmer

Øystein Mørk i Spydeberg gjødsler 600 dekar skog. Det gir ham 1000­-1200 m3 ekstra tømmer å avvirke om 10 år. Og binder CO2 fra...

Underbestandets betydning i ung granskog

Et tett underbestand sørger for at framtidstrærne ikke får for sterk kvistsetting og gir beskyttelse imot skader. Toppkapping av bjørk kan være en god...

– Volum og kvalitet er avgjørende

Startskuddet for «aksjon bjørk rundt Mjøsa» gikk av med en bjørkebefaring i juni. En dedikert gjeng besøkte tre bestand og drøftet skjøtsel og potensial...
Annonse