Nordland: Arbor sponplatefabrikk trues av verneforslag

Skogvern skal skje på statsgrunn eller frivillig på privat grunn, heter det. 128.000 Statskog-dekar skal nå konsekvensutredes. 99.000 av dette ligger i Nordland, og...

Göran Persson: – Skog skal brukes

– Det er ingen tvil om at det blir mangel på trevirke i verden framover og vi – også Norge – bør utnytte den...

Södra Cell Värö opp blant verdens fem største

– Vår jobb er å gi våre eiere så høyt utbytte som mulig. Da beslutningen om utvidelser på våre massefabrikker ble tatt, var det...

Portrett Jens Ulltveit-Moe: Ser etter lønnsomme, klimavennlige prosjekter

Jens Ulltveit-Moe har tjent seg rik på tankfart og annen oljerelatert virksomhet. Men han fikk en «klimavekkelse» i 2004 og kvittet seg etter hvert...

– Lykke til!

Adm. dir. i Allskog, Snorre Fridén Furberg kommenterer synspunktene fra Jon Eilert Bøgseth og Arvid Eriksen slik i en mail til Norsk Skogbruk: – Allskog...

Arvid Eriksen også til Nortømmer

Arvid Eriksen har vært ansatt i Allskog i ulike funksjoner i 24 år, bl.a som region- leder, og nå sist som Skogsjef Produksjon. Han...

Entreprenør går fra Allskog til Nortømmer etter 30 år

  Jon Eilert Bøgseth, eier og leder av Namdalseid Skogservice, har i en mannsalder kjørt skogsmaskin for Allskog. Men fra nå av havner tømmeret fra...

Skogtunet på Dyrsku’n: Og bakom synger Ferguson

Skogtunet på Dyrsku´n er blitt en veletablert  møteplass der næringa viser seg frem for nærmere  90.000 besøkende hvert år. Og i år var intet...

Bokanmeldelse: Diktsamlingene «Rein skog» (og «Bever»)

ANMELDT AV: Marit Venn TITTEL: Rein skog FORFATTER: Oddbjørn Aardalen UTGIVELSESÅR: 2018 ANTALL SIDER: 113 PRIS: 200,- ISBN: 978-82-93-257-06-6 UTGIVER: Alm media TITTEL: Bever FORFATTER: Oddbjørn Aardalen UTGIVELSESÅR: 2016 ANTALL SIDER: 106 PRIS:...

John Deere: Følger framdriften fortløpende

Nytt verktøy for planlegging og oppfølging. Ser alle stokkene på skjermen. John Deere Forestry presenterte nylig sin siste nyvinning på softwarefronten. Det er snakk om...

– Vellykket skjermhogst

Seksjonssjef Knut Johansson i Oslo Kommuneskoger har flere ganger tatt imot Mats Hagner – og testet ut hans ideer i praksis. I 2011 ble...

Mats Hagner: En utrettelig kamp for sjiktet skog

Utskjelt i hjemlandet. Mener plukkhogst er mest lønnsomt. Mats Hagner, tidligere professor ved SLU, har gjennom tiår utviklet en skogskjøtselsmetode basert på fleraldret skog og...

Östrands massefabrikk ved Sundsvall: Blir verdens STØRSTE

SCA har siden 2015 investert nesten 8 milliarder svenske kroner i sin massefabrikk utenfor Timrå nord for Sundsvall. Sankthanshelgen ble den startet opp, og...

En (tørke)sommer er over

Årets sommer går inn i historien som en av de varmeste noensinne i Norge. For solhungrige nordmenn har den på mange måter vært herlig,...

Investeringsnivået i sagbruksindustrien

I 1935 var det 3.000 sagbruk i Norge inklusive de som hadde høvleri. På 80 år har 99 av 100 sagbruk blitt borte. Dårlig...

Norske og svenske sagbruk: Størrelsen betyr noe

Norske sagbruk går godt og investerer mer. Men svenskene drar fra. Det kan ved første øyekast synes som svenskene investerer mer i sine sagbruk enn...

Moelven fikk det ikke til og solgte Nössemark – helt nytt under Vida

For 2,5 år siden overtok svenske Vida Moelvens tradisjonelle sagbruk Nössemark. Nå er det totalt fornyet. Investeringene på dette ene bruket kom på 300...

Blir norske sagbruk hengende etter de svenske?

Det kan se ut som de svenske sagbrukene investerer mer i moderne teknologi og utstyr enn de norske. Stemmer det? Og blir i så...

Gran i Vesterålen: Mistet plantelysten

Fikk tillatelse. Avlyser likevel planting av frykt for hærverk. Da grunneier Kai Anders Andreassen sluttet med dyr, søkte han om å plante til beitemarka med...

Gran i Vesterålen: «Forvanskling» av ny skogplanting i nord

Systematisk trenering av granskogbruk. Gror igjen med ubrukelig bjørkekratt. Mens regjeringen har bebudet at alt byråkrati skal forenkles, blir nyplanting av lutz­gran i nord bare...
Annonse