Elefanten spøkte i kulissene, men styreleder har full tillit

Ingunn Kjelstad gikk som ventet av som styremedlem da Skogeierforbundet avholdt sitt årsmøte i forbindelse med Skog og Tre-konferansen. Inn på hennes frie plass...

Forbud mot fremmede treslag anbefales ikke

Landbruks- og Miljødirektoratets «Utredning av forbud mot utsetting av utenlandske treslag til skogbruksformål» er ferdig. Og den 60 siders lange utredningen konkluderer med at...

– Dere er kanonviktige

Skog- og trebransjen ble formelig overøst av godord fra en entusiastisk Landbruks- og matminister Olaug Bollestad da hun åpnet årets Skog og Tre-konferanse på...

Grøfting etter hogst kan gi nytt bestand en god start

– Det er en misforståelse at det er forbudt å grøfte foryngelsesfelt. Og i en del tilfeller er det behov for å senke grunnvannsstanden. Det...

Etablerer ny tømmeraktør, mister styreplass i Skogeierforbundet

I selskapet Fjordtømmer AS ønsker Ingunn Kjelstad å tenke nye tanker om tømmeromsetning og videreforedling på Vestlandet, med mål om effektivisering og kostnadskutt i...

Priskrangel stoppet publisering av kommunevise tømmerpristall

Da Glommen og Mjøsen i høst gikk ut og erklærte at de hadde «best tømmerpris», mente Viken Skog at dette var brudd på markedsføringsloven....

Tilbake i manesjen

Sven Ombudstvedt er tilbake som konsernsjef i Norske Skog. Og han starter med å presentere et overskudd på halvannen milliard for 2018 – før...

Serie: Biodrivstoff som klimapolitikk og industriell drivkraft

  Politisk har biodrivstoff vært lansert både som klimapolitisk tiltak, og som driver for skogsindustriell revitalisering etter «papirkrisen». TEKST: ATLE MIDTTUN (PROFESSOR VED BI) OG KNUT...

– Et strålende eksempel

Klima- og miljøminister Ola Elvestuen sparte ikke på de store ordene da han foretok den offisielle snorklippingen i Splitkons nye fabrikk. – Et prosjekt...
Styreleder i Glommen Ole Th Holth

Fusjonsdebatt druknet i synspunkter på daglig drift

På samme måte som årsmøtet i Mjøsen, kan årsmøtet i Glommen ha vært andelslagets siste. Men i motsetning til i Mjøsen, var det ikke...

Massivt og klimavennlig på Gjennestad

De etterhvert ganske mange store massivtreprosjektene her til lands har hittil vært oppført med elementer produsert i Østerrike. Men på Gjennestad videregående skole i...
Styreleder Terje Uggen

Fusjonsskepsisen forstummet i Mjøsen

Det var med en viss spenning delegatene møtte til det som kan bli det siste ordinære årsmøte i Mjøsen Skog. Skepsis til både fusjonsprosessen...

Full oppslutning om samvirkeprinsippene i presset Allskog

– Allskog skal drives etter samvirkeprinsipper med kjente og like priser. Vi tar på oss alle slags drifter i hele geografien og skal ikke...

Ikea: Vil bli bærekraftig og sirkulær

 Bruker 21 millioner m3 tre Skal være 100 % FSC­virke i 2020 Vil gjerne ha mer fra Norge Med nærmere 40 milliarder Euro i omsetning og over...

Rekordavvirkning på verdensbasis

– Produksjon av trevarer har nådd rekordnivåer på verdensbasis den siste tiden. Det gir en enorm interesse for skogsråvarer av alle typer og dermed...

FSC i Norge: Nasjonal standard på høring

Hvert år FSC­-sertifiseres omkring 5 % av tømmeret som avvirkes i Norge. Til nå har imidlertid ordningen vært avledet av en internasjonal standard, men...

PEFC: – Klima står høyt på agendaen

FSC-sertifiseringen adresserer altså ikke klima spesifikt, mens PEFC-ordningen har skogens rolle i klima/karbonkretsløpet som første kriterie: Maintenance and appro­ priate enhancement of forest resources...

Uvanlig barkbilleangrep i Vestfold

  Etter omfattende snøbrekk forrige vinter ble grupper av grantrær angrepet av barkbiller. Nå har insektforskere fra NIBIO funnet ut hvilke arter som er skyldige. TEKST:...

Klimaendringer baner vei for barkbillene i Europa

Det Europeiske skoginstituttet (EFI) har lagt frem en rapport som oppsummerer hvordan vi kan håndtere forventede økte barkbilleutbrudd i europeiske barskoger. Varmere klima kan...

Markfuktighetskart: Finner den minst fuktige veien for å unngå sporskader

  Når Statens kartverk nå utarbeider en detaljert høydemodell over Norge, gir det muligheter for mange ulike digitale kartprodukter. Et slikt produkt er markfuktighetskart og...
Annonse