Nytt tårn i Hurdal skal måle klimagassutslipp

  Norge knytter seg til et stort internasjonalt nettverk av målestasjoner som blant annet skal kontrollere mengden klimagasser i atmosfæren. Det 25 meter høye måletårnet...

– Bare fordeler med massivtre

At nye studentboliger bygges i massivtre har blitt mer regelen enn unntaket. Og nå ferdigstilles to nye nietasjes bygg med 349 boliger på Kringsjå...

Industrielt trebyggeri utviklinger byggenæringen

De senere årene har det blitt oppført en mengde store byggeprosjekter i tre, blant annet skoler, boligblokker, næringsbygg, idrettsbygg og omsorgsbygg. Prosjektene benytter i...

Regjeringen vil ha innspill til strategier for skognæringen

Regjeringen skal utarbeide to strategier knyttet til skog- og trenæringen: En strategi for stimulering av etterspørselen etter grønne trebaserte produkter (treproduktstrategien), og en strategi...

Viken Skog: – Driftsoverskudd på 35 mill i 2017

Viken-direktør Tor Henrik Kristiansen var ytterst fornøyd med å kunne fortelle forsamlingen om en resultatforbedring på rundt 40 millioner for Viken Skog fra 2016...

Håkon Bakken i Glommen: – Reduserte kvalitetskrav i sagtømmer­reglementet er nødvendig

I Norsk Skogbruk nr 12/2017 presenterte professorteamet fra NMBU innen treteknologi et innlegg som stiller spørsmåltegn ved framtidig skogskjøtsel som en konsekvens av et...

NFG: Skal reise skog for 50 millioner i Etiopia

I november inngikk NFG en avtale med den norske ambassaden i Etiopia om et treårig prosjekt for skogreising i Etiopia. – Med 50 millioner...

Statkrafts Christian Rynning-Tønnesen har stabil tro på skogbasert biodrivstoff

Rett før jul kom den etterlengtede nyheten om at planene om et såkalt demoanlegg for produksjon av avansert biodrivsto blir realisert på Tofte. Her...

Tidenes tømmeravvirkning

I følge tall fra Landbruksdirektoratet ble det avvirket 10,62 millioner kubikkmeter i 2017. Det er den høyeste avvirkningen som er registrert her til lands...

Saftige prisøkninger for massevirke

Etter å ha ligget padde att i årevis har prisen på massevirke endelig fått et skikkelig løft. Flere andelslag rapporterer om 25% økning og...

Lars Sperre, Norske Skog: – Skogeierne må prioritere oss

– Skal vi henge med videre må fabrikkene våre driftes optimalt. Og for å få til det trenger vi nok tømmer til enhver tid....

Positiv regjeringsplattform

Innholdet i den såkalte Jeløya-plattformen, som altså danner grunnlaget for den nå utvidete regjeringens arbeid, gir ikke grunnlag for nye bekymringer for skogbruket. Enkelte har...

Brasil: Bærekraftig skogbruk i tropisk regnskog

Cikel hogger FSC-sertifisert tømmer i brasiliansk regnskog. Politisk uro i landet fører imidlertid til usikre rammer for skogbruk og treindustri. Og hele tiden konkurrerer...

Ny MEF-leder: – Alle tjener på frie entreprenører

– Grunnlaget for hele skognæringen er avvirkningen, påpeker den nye lederen for MEFs medlemmer i skogbransjen, Bjørn Lauritzen. Han syns han har fått den...

Ny trefasadeguide: Skal sikre treets omdømme som byggemateriale

Umalt tre på ytterveggen har blitt mer og mer populært. Patinagrått og vedlikeholdsfritt – eller svart og råttent? Erfaringene har vært varierende. Og historier...

Salget av Statskog-eiendommer: – Lokale kjøpere til 2/3 av arealet

Landbruks- og matminister Jon Georg Dale har fått spørsmål fra sin partifelle, stortingsrepresentant Morten Ørsal Johansen om hvordan fordelingen mellom kjøpergrupper så langt er...

Vi treng alternative driftslag

Hogstmaskinene er effektive. Dei legg bak seg vanvittige mengder tømmer kvar dag, men kva med kvaliteten? TEKS: JON BOJER GODAL, SKOGBRUKER OG FORFATTER Personleg held eg...

Bioenergidagene: Bredspektret biotreff

Bioenergibransjen lever i beste velgående og har nok en gang vært samlet til Bioenergidager på Gardermoen. Alt tyder på at bioenergibransjen nå er i ferd...

Norsk skogpolitikk på villspor

Det er nå erkjent at klimaendringene er vår klodes største trussel. Da må vi kreve at myndighetene tar konsekvensen av dette og handler. Norske...

Kan klimaløsninger fra skogen bli en megatrend?

Det grønne skiftet krever utvikling av bærekraftige verdikjeder for biomasse fra jord, skog og hav. Megatrendene innenfor klimaløsninger, elektrifisering og byene som drivkraft, setter...
Annonse