– Det er mennesker som skaper skogbruket

Skogbruket er fortsatt rotfestet i gamle tradisjoner og vi har lite mangfold på kjønn, etnisitet og bakgrunn. Og fortsatt er kvinneandelen blant...

Fagprøven som ble utsatt et halvt år

Alexander Knutsen (22) befinner seg i førersete på en Ponsse Bison lassbærer utenfor Horten. Han har egentlig avsluttet lærlingperioden, men får ikke...

Tre av jentene på skolebenken

Høgskolen i Innlandet hadde i år en stor økning i antall søkere til skogstudiet og på 1. året bachelor er det nå...

Nye medlemmer!

Ungdomsredaksjonen har nå tatt inn to nye medlemmer. Disse går på Evenstad henholdsvis i første og andreklasse på skogbruk. Hvis du har...

Digitalt byggeri blir stadig mer rasjonelt

Hos Rallar Arktiekter i Trondheim tegnes byggene med parametrisk design. Nå skal tegningene etterhvert generere digitale oppskrifter på bygge-materialene rett til produsent....

Selvkjørende skogsmaskin klar for felt

Ved Luleå tekniske universitet er det konstruert og bygd en selvkjørende skogsmaskin som nå skal prøves i terrenget. Les...

Tradisjon og framtid i skogen på Vestlandet

Stafettpinnen: Kva veg tek skogbruket på Vestlandet? Skogreisinga har resultert i store tilplanta areal i Vestlandsliene. Når vi skal hauste av denne...

Importerer ikke «bille-smitte» fra Sverige

Barkbilleproblemet i Sverige har flyttet nordover – og er nå på høyde med tidligere Østfold fylke. Det har vært mye snakk om...

Barkbilleskader lenger nord i Sverige i år

Nærmere syv millioner kubikkmeter skog er drept av barkbiller i årets billesesong i Sverige. Det er like mye som i fjor. Det...

Testet vegslitasje med vogntogkolonner

Prosjektet som skal finne ut om tømmertransport med vogntog på 74 tonn er noe for oss i Norge, ruller videre. I høst...

Hoppet ned fra skogsmaskinen

Etter 35 år i skogsmaskinen overdro Jon Eilert Bøgseth virksomheten i sitt entreprenørselskap Namdalseid Skogservice til Allskog og trådte ut av førerhuset....

Massevirkeprisen ned en tier

Gjennomsnittsprisen for massevirke av gran gikk ned ti kroner fra august til september. For furu var nedgangen åtte kroner.

Rundt 11 % av skogeierne avvirket i 2019

Det var ikke flere skogeiere som avvirket i rekordåret 2019, men det ble hogd litt mer på hver av de 13 900...

Innblanding av importert biodrivstoff trappes videre opp

Stortinget vedtok nylig at innblandingskravet for biodrivstoff skal økes videre til 24,5% fra nyttår, noe som i utgangspunktet medfører behov for nesten...

Åpning av kai for tømmer av sitka og lutzgran

Åpning av nye tømmerkaier har det vært mange av de siste årene. Nå var turen kommet til Risøyhamn tømmerkai på Andøya. –...

Grønn giv i Europa må anerkjenne landsbygda

Bønder og skogbrukere trenger bedre kår og de må sitte i førersetet sammen med vitenskapen, skal vi klare å utvikle den grønne...

Rekker ikke bruke alle «koronapengene»

Skognæringa fikk 50 millioner kroner i tilskudd til «koronadrifter» i mai i år. Pengene skulle brukes før slutten av november og sikre...

Bioenegidagene 2020 blir noe av

Bioenergidagene arrangeres 23.–24. november på Quality Airport Hotel Gardermoen. Nytt av året er muligheten for digital deltakelse via ”live-streaming”, skriver NOBIO.

Digitalt skog-webinar med næringen og studenter

Onsdag 23. september arrangerte Velg Skog i samarbeid med Norsk Skogbruk, et digitalt webinar der representanter fra skognæringen møtte skogstudenter fra Evenstad...

Store og små penger

Fangst og lagring av CO2 tilgodesees med 2,7 milliarder og regnskogssatsingen REDD+ videreføres med 3,2 milliarder. Bevilgningen til skogvern videreføres med 455...
Annonse