Tømmer vinter Foto Line Venn

Debatt: Nytt sagtømmerreglement vil endre skogeiernes handlingsmønstre

Vi har ikke noe imot at man forenkler sagtømmerreglementet. Det er måten det gjøres på og hvordan det kommuniseres, som er årsaken til at...

Norske Skog: Venter avklaring i løpet av påskeuka

Flere budgivere har nå inne bindende bud, i det som er tredje budrunde på Norske Skog. I løpet av påskeuka vil Evercore og Citibank...

Termowood blander massivtre og bindingsverk

Termowood har utarbeidet et en ny type byggelementer som benytter både bindingsverk og massivtre. Produktet er allerede solgt til ere prosjekter. 22 millioner kroner...

Investinors gode grunner til å investere i Termowood

Etter Investinor fikk 500 millioner kroner øremerket skogbransjen etter Toftenedleggelsen i 2013, er det bare Kebony som «har holdt mål» som investeringsobjekt. Men nå...

Norske Skog: Aker trekker seg i samarbeidet med Oceanwood

Før jul gikk Aker og finansieringsselskapet og kreditor i Norske Skog Oceanwood, sammen om å velte refinansieringsarbeidet i Norske Skog. Konkurs ble resultatet og...

Norske Skog kan gå til Ulltveit-Moe og co

Dagens Næringsliv melder i dag at Jens Ulltveit-Moe er med i tredje budrunden på Norske Skog. Budet er på mellom 4 og 5 milliarder....

Stafettpinnen: Gull i grønne skoger vestpå

Det siste året har skogbruket på kysten og vestpå gått som det suser. Me har opplevd at prisene stiger, og at aktiviteten aukar for...

Borregaard: Nye moderniseringsprosjekter

De siste syv årene har Borregaard brukt mye tid på sitt nye høy-digitaliserte driftssystem. Men bedriften digitaliserer og automatiserer fortløpende, og har flere utviklingsprosesser...

Borregaard: Lettere hverdag for operatørene

Et supermoderne styringssystem på Borregaard har gjort hverdagen for operatørene lettere, både inne og i felt, – særlig har det blitt færre manuelle oppgaver....

Borregaard: Digitalisert styringssystem i verdensklasse

Digitalisering og robotisering er ingen revolusjon, men en evolusjon, sa Dag Arthur Aasbø i Borregaard på digitaliseringsforum på Arendalsuka i or høst. Det skriver...

Skogbruket er kritisk til arbeidet med ny Svarteliste

Til sommeren kommer en ny utgave av Artsdatabankens «Fremmede arter i Norge – med norsk svarteliste». Ved årsskiftet var det for en periode åpent...

Ola Elvestuen vil forby sitkagran og andre utenlandske treslag

Den nye Klima- og miljøministeren er en handlingens mann. Det gikk ikke mer enn en drøy måned fra han overtok nøkler og skrivebord i...

Nye direktør Steffen Skolseg i Mjøsen Skog ønsker sterkere norsk allianse i et skjerpet...

Mjøsens nye kaptein tror det er lurt med et sterkt norsk samarbeid på kjøpersiden når det virker som kampen om tømmeret skjerpes i et internasjonalt...

Geografi, konkurranse og tømmerkvalitet avgjør

For en mannsalder siden ble såvel sagtømmer- som massevirkepris bestemt gjennom sentrale pris- forhandlinger. Sortimentsfordeling og kvalitetsforskjeller sørget likevel for at prisen ikke var...

2017: Et godt år for tømmeraktørene

Med rekordhøyt totalvolum og stigende tømmerpriser gjennom året ble 2017 et godt år for landets tømmeraktører. Alle andelslagene har driftsoverskudd og bare Allskog, som...

Biodrivstoff – en avgjørende klimaløsning

Den viktigste klimagassen er CO2, og FNs klimapanel er tydelige på at det er samlet tilførsel av CO2 inn i klimasystemet som avgjør den...

AT Skog: Går opp løypa for Bedreskog

– Vi nærmer oss 50 avtaler og har 200 000 dekar under forvaltning. Det er litt under målsettingen for antall avtaler, men godt over...

Kampen om tømmerstokken i 2030

Ny forskning fra NMBU spår økte tømmerpriser etter 2030, og en europeisk skogindustri godt rustet mot framtidig biomassekonkurranse. Det grønne skiftet vil medføre store endringer...

Landbruksministeren er trygg på bærekraftig forvaltning

Nyinnvalgt på Stortinget for SV naturfotograf og filmprodusent Arne Nævra fra Buskerud stilte nylig spørsmål i Stortingets spørretime om hvorvidt skoglovens bærekraftforskrift er god nok...

Investinor investerer endelig igjen – denne gangen i Termowood

  Etter Investinor fikk 500 millioner kroner øremerket skogbransjen etter Toftenedleggelsen i 2013, er det bare Kebony som «har holdt mål» som investeringsobjekt. Men nå...
Annonse