Bare sitkagrana skaper de store volumene langs kysten

Sikta trumfer bjørk, furu og gran i volumproduksjon i kyststrøkene. Er et forbud bærekraftig forvaltning av våre mest produktive arealer, spør forskerne i denne...

Skogeierforbundet: Ny direktør og kampanje mot allmennheten

– Vi starter nå arbeidet med å rekruttere ny direktør, vi ønsker oss en tydelig og utadrettet person med kjennskap til næringen, gjerne en...

Skogeierne inn i Norske Skog?

På Glommens årsmøte etterlyste Sven Ombudstvedt skogeierne i en mer aktiv rolle i Norske Skog-prosessen. Leder av skogeiernes investeringsinstrument Norsk Skogkapital, Anders Øynes opplever...

Skogbrand tester ut skaderegistrering med drone

Snøvinteren vi har bak oss har etterlatt en del skog med topp- og stammebrekk. Forsikringsselskapet Skogbrand vil prøve å løfte blikket for å få...

Trenger mer avansert biodrivstoff – gjerne fra norsk skog

I fjor ble de politiske målene for innblanding av biodrivstoff overoppfylt. Men omkring halvparten er palmeoljebasert, – et produkt som kan føre til avskoging...

Portrett: Julie Brodtkorp – Fra Erna til entreprenørene

Da Julie Brodtkorp for et års tid siden ble spurt om hun kunne tenke seg å bli ny direktør i MEF hadde hun ikke...

Sunnfjord Skog henger i stroppen

Skandinavias første T-Winch ankom Norge ved påsketider og holder nå tak i Sunnfjord Skogs maskiner i bratte lier. Dermed kan en større del av...

Elvestuen: Ønsker sitka- og granforbud, – er ikke bekymret for kystskogbruket

Statsråd Ola Elvestuen vil forby sitkagran og kanskje norsk gran langs kysten. Og det er spredningsfaren han frykter. – Det brukes jo store summer...

Vurderer å kutte ut begrepet svarteliste

Artsdatabanken vurderer nå å kutte ut sin Norsk svarteliste og nøye seg med å publisere en økologisk risikovurdering for fremmede arter. Meningen har hittil vært...

Hogstmaskinen som skogtaksator

Nå kan hogstmaskinene endelig stedfeste trærne de avvirker. Nøyaktig posisjonering av trærne gjør hogstmaskinen mer fullverdig som taksator, noe som åpner for nye muligheter...

Skogbruk: Nye muligheter for klassifisering av bæreevne

Med kortere vinter og lengre perioder med redusert bæreevne er det blitt mer utfordrende å holde jevn tømmerleveranse over året. En enkel klassifisering av...

Store forskjeller i markedet for skogsmaskiner i Finland og Sverige

  I Sverige blir alle lassbærere registrert i landets kjøretøyregister. Det samme gjelder Finland, og der blir også hogstmaskinene registrert. Dette gir grunnlag for å...

John Deere: De minste hogstmaskinene nå i G-serien

John Deere Forestry viste sine to nyeste hogstmaskinmodeller, 1070G og 1170G, for pressen i de nord-tyske skoger like før påske. Maskinene ble lansert sist...

Norge må kompenseres maksimalt ved felles gjennomføring av EUs klimaforpliktelser

Det mener Landsorganisasjonen i Norge (LO) og Næringslivets hovedorganisasjon (NHO) i fellesskap i et brev til Klima- og Miljøminister Ola Elvestuen nylig. LO og NHO...

Biodrivstoff 2030 – vil redusere utslipp i tungtransporten

En rekke sentrale selskaper og organisasjoner går nå sammen for reduserte utslipp i transportsektoren, gjennom prosjektet «Biodrivstoff 2030» som skal fremme utviklingen av og markedet...

«Biodrivstoff – en avgjørende klimaløsning»?

Dette er overskrifta i ein artikkel i Norsk Skogbruk Nr.2/2018, skriven av Martin Kristiansen, leiar av NOBIO. Eg stiller her nokre kritiske spørsmål til...

Ny start for Norske Skog – Oceanwood overtar

Så kom endelig bekreftelsen på at investeringsselskapet Oceanwood kjøper Norske Skog AS med alle de sju fabrikkene. Kjøpesummen er oppgitt til 235 millioner euro. –...

Biodrivstoff – går regnestykket opp?

Biodrivstoff blir fremmet som et viktig bidrag til å redusere våre CO2-utslipp fra transportsektoren. Flere aktører satser friskt med planer om demo-produksjonsanlegg og politikerne...

Skogeierne inn i Norske Skog?

Skogeierne inn i Norske Skog? På Glommens årsmøte etterlyste Sven Ombudstvedt skogeierne i en mer aktiv rolle i Norske Skog-prosessen. Leder av skogeiernes investeringsinstrument Norsk...

Sitkagran: Høy produksjon, mye sagtømmer

Det er ikke bare i vekstfasen at sitkagrana gir høy produksjon. Skogsentreprenør Martin Braanaas har avvirket sitka med hogstmaskin i nesten hele vinter og...
Annonse