Bonitetane i skogen har blitt 40% betre

Det ser ut til å vere semje om at høgdeveksten på gran dei siste åra har vore betre enn venta ut frå Boniteten, men...

TransForest: Edelløvskog, gjengroing og naturgoder

 Kan biologisk mangfold, pollinering, rekreasjon og virkesproduksjon kombineres gjennom restaurering av halvåpen gjengroingsskog med edelløvtrær? Forskningsprosjektet TransForest undersøker nettopp det. TEKST: BJÖRN NORDÉN OG SIRI...

Hjemløse Eduardo og Marco fra Peru om skog

VM for hjemløse i Oslo: På skogdag med hjemløse fotballspillere fra hele verden med Det norske Skogselskap på Sognsvann. Spørsmålene: 1. Hvordan opplever du Norge og den...

Hjemløse fotballspillere på skogdag

Hjemløse fra hele verden spilte fotball på Rådhusplassen da Frelsesarmeen arrangerte fotball-VM for hjemløse i august. By, sjø og skog var tema for cupen...

Ny markaforskrift: Fjerner meldeplikten for mindre hogster

I løpet av sommeren har Landbruks- og matdepartementet lagt fram et forslag til ny markaforskrift. Her foreslåes en oppmykning av meldeplikten for hogst som...

Dammyrdalsvegen på Kroksskogen – en veistump til besvær

Fire år etter at Løvenskiold-Vækerø søkte om å bygge 1,8 km ny bilvei på Krokskogen forelå tillatelsen og arbeidet kunne starte. Det utløste aksjoner...

Massivtreproduksjon i gang på Kongsvinger

– Jeg som har jobbet med industrielt trebyggeri i 25 år er mektig imponert over satsingen som eiergruppen til Nordisk Massivtre har gjort med...

Hvordan få fart i skognæringen?

Tre og skog har svært attraktive egenskaper. Samtidig er det nær en krise i norske skognæringer. Denne krisen står i sterk kontrast til situasjonen...

Fyllestasjon med fornybart i tankene

På Energigården på Brandbu er nå landets første komplette biodrivstoffstasjon åpnet. Der kan kunder med avtale fylle fire forskjellige fornybare drivstofftyper. – Foreløpig har stasjonen...

Tømmerprisene i august: Stor aktivitet og høye priser

Sommerferien er definitivt over, også i skogbruket. Innmålt volum i august lå 270 000 kubikkmeter over innmålingen i juli og sagtømmerprisene har krabbet opp...

Huntonit i Vennesla: Fra motgang til overskudd på fem år

  Nyheter om treforedling har vært preget av negative fortegn over lang tid, og den statistikken toppes nå med Norske Skog-nytt. Men i Vennesla ligger...

Prisreguleringen på skogeiendommer opphevet: – Større utbud av småeiendommer, etter hvert

Prisreguleringen på rene skogeiendommer ble opphevet 1. juli. Spørsmålet er om dette har hatt noen umiddelbar virkning på markedet. Ketil Koppang er en ganske stor...

Biri planteskole: Små planter gir stor planteproduksjon

Skogplanter Østnorge har begynt å så granplantene i mikrobrett. Det har mer enn doblet kapasiteten i planteskolen, og utløst behov for mer lagerplass. – Ved...

Biri Planteskole: Ny metode ga rimelig massivtrebygg

Det nye bygget på Biri planteskole er bygd i tre, fra innerst til ytterst. Ved å legge de etablerte tenkemåtene for kravspesifikasjoner og byggeplanlegging...

Byggmas Geir Drangsland: Treforedling så det suser

PORTRETT: Etter et tiår preget av nedlagte treforedlingsbedrifter og med konkursspøkelset hengende over Norske Skog, får man inntrykk av at treforedling ikke er for norske...

LULUCF: Krafttak for å sikre fremtidig norsk avvirkningsnivå for tømmer

– Hva EU bestemmer seg for i LULUCF-sektoren avgjør om vi i Norge får tilgang til egne skogressurser i fremtiden. Derfor må saken høyt...

Reidar Bergene Holm om: Kompetanse og lidenskap

– Veksten i avvirkningen prioriteres ikke for norske kjøpere, den eksporteres. Skogeierorganisasjonenes kortsiktighet reduserer gjennom dette mulighetene for større satsning gjennom stedlig investering. Grenen...

Norske Skog as

Det skapte stor forvirring da nyheten om at Christen Sveaas var blitt kastet som styreleder etter bare tre uker ble kringkastet av blant andre...

Norske Skog og rekapitaliseringsplanen: – Alle alternativer er dårligere

Christen Sveaas ga uttrykk for at konkurs for Norske Skog-konsernet er eneste realistiske alternativ til redningsplanen han presenterte 18. september. Og selv om forslaget...

Fikk VM-råd av rokongen

Vebjørn Sønsteby fra Brøttum, Jon Arne Engø fra Åsnes og Ole Ivar Lierhagen fra Brumunddal var invitert til Olaf Tuftes gård i Horten denne...
Annonse