– Ansvaret for ny skog kan ikkje leggast på den einskilde eigar, entreprenørane må ha det som ein udiskutabel del av hogstoppdraget, seier Helge Kårstad.

Med hjarte for kystskogen

Helge Kårstad (65) er ein av ganske få innfødde vestlendingar som verkeleg har skogbruk i blodet. Og som trass mange negative trendar...

Norsk produksjon av biodrivstoff: Økonomiske insentiver og forutsigbare regler nødvendig

– Det er lange løp, og det er en risiko for at noen blir for utålmodig. Da tenker jeg ikke på eierne...

Et stort paradoks

Vi vet faktisk alt om skogen, vi vet at det har blitt mer gran, furu, bjørk, gamle trær og død ved, egentlig...

Klimanytte på 8 millioner tonn CO2 pr år

Svenske SCA er Europas største private skogeier med en årlig avvirkning på 4,5 mill m3. Dette tømmeret havner enten i konsernets 5...

Billerud bruker bjørk

Mens bjørk i dag stort sett går til ved i Norge, er det større anvendelse av både skur og massevirke av treslaget...

Leder Landsskogtakseringen inn i nytt hundreår

I år fyller Landsskogtakseringen 100 år. Takket være den har både forskere, beslutningstakere og andre et unikt grunnlag for å si noe...

Hvor mye kan vi egentlig hogge?

Skog22-rapporten som kom i januar 2015 viste til beregninger som slo fast at avvirkningen kan økes til 15 millioner kubikkmeter i året....

Avskogingen langs kysten fortsetter for fullt

Det er ikke bare i Brasil at avskogingen pågår i stort tempo. På Vestlandet tilplantes mindre enn halvparten av barskogarealene som avvirkes....

Møter framtiden med kartongproduksjon

BillerudKorsnäs åpnet nylig sin siste, og hittil største investering; KM7, på Gruvöns bruk i Grums kommune i Värmland. Kartongmaskinen avløser papirmaskinene PM1,...

Fortsatt ventetid på skogsmaskiner

Den raske endringen i tømmermarkedet har foreløpig ikke lagt noen stor demper på etterspørselen etter skogsmaskiner. En rundspørring til leverandørene viser at...

Viken med pakkeløsning for skogsdrift

– En del skogeiere opplever at det er mye å forholde seg til om man skal ha drift i skogen, og blir...

Nok en skogplanter har fått Nobels fredspris

I 2004 fikk Wangari  Maathai fra Kenya Nobels fredspris for sin innsats for bærekraftig utvikling, demokrati og fred. Hun var grunnleggeren av the...

Allskog kjøper mer driftskapasitet

Jon Eilert Bøgseth i Namdalseid Skogservice har solgt sitt driftsapparat til Allskog. Det består av fire skogsmaskiner og like mange førere. Selv...

Stor dag for Norske Skog

Det var stor jubel da Norske Skogs konsernsjef Sven Ombudstvedt og styreleder John Chiang 18. oktober kunne ringe i bjella på Oslo...

Lager bokkøl av bjørkesevje

Når sevja stiger på Eidskogen, tar Tove og Thor Hesbøl, og et par av naboene med seg plastkanner, slanger og drill, og går i...

Hvem sin tjener er skogeiersamvirket?

Det har lenge forundret meg: Hvorfor har skogeiersamvirket, som sier de er skogeiernes tjenere, kun ett eneste redskap i verktøykassa? Vi tilbys kun én...

Tynning i gang igjen i Trøndelag

Den lange perioden med lav massevirkepris, kombinert med diskusjoner om at tynning øker faren for vindfelling og råteskader, medførte at tynningsaktiviteten i Trøndelag var...

Plukkhogst, buffersoner og skjemavelde i redwoodskogen

Humboldt Redwood Company holder til i Humboldt county nordvest i California. Her drives skogforvaltningen etter et omfattende sett med regler og detaljerte planer, for...

Direktør kysten rundt

Fusjonen mellom Vestskog er AT Skog går etter planen og direktør Anders Øynes er nå sjef for et selskap som omfatter over 9000 medlemmer...

Bjørk – en ressurs nesten ingen vil ha

Den årlige tilveksten av lauvtrær her i landet, er 6 millioner m3, omtrent en tredel av totalen. Langt det meste av dette, rundt 80...
Annonse