Sjekk om bruene er i orden!

Mye av landets skogsbilveinett ble etablert på 60- og 70-tallet og det ble da bygd tusenvis av små og store bruer. Men...

ANNONSE: Komatsu Forest AS – Din produktivitet i trygge hender

Fra hovedkontoret på Stange, importerer og selger Komatsu Forest nye og brukte Komatsu skogsmaskiner til hele Norge, med et servicenettverk over hele...

Tradisjonen tro

TEKST OG FOTO: HAAKON JAMTLI KRISTIANSEN Å ta over en gård er et stort ansvar, og et valg mange...

Uutnyttet potensial i norske skoger

TEKST: THOR HERMANN THORSEN, TIDLIGERE SKOGSJEF HOS LØVENSKIOLD FOSSUM På 40 år økte Løvenskiold Fossum skogens produksjon betydelig med...

ANNONSE: Den ledende skogsmaskinleverandøren i Norge

John Deere Forestry AS (JDFAS) har hovedsete i Kongsvinger. JDFAS er importøren av John Deere skogsmaskiner og har ansvaret for å selge...

Bacheloroppgaver fra Evenstad våren 2020 Skogbruksutdanning er i siget

TEKST: MARTIN STORBERGET Som en del av utdanningen på Evenstad skriver studentene en avsluttende bacheloroppgave på 15 studiepoeng. Ni...

Nye skiltstier skal gi turgåere innsikt i skognæringa

– Skognæringa trenger å bli bedre kjent. Vi har så lett for å snakke til våre egne, med vårt eget stammespråk, men...

ANNONSE: Skogteknikk AS med nye eiere og ny adresse

5. mars i år gikk Akershus Traktor AS inn som majoritetseier etter kjøp av 70% av aksjene i Skogteknikk AS. Skogteknikk AS...

PROSESS 21 – Biobasert industri: Tre er en knapp ressurs – bruk det smart

Hvordan kan vi bruke mer biologisk karbon i norsk prosessindustri, skape mer verdier og redusere klimautslippet? Det vil Nærings- og fiskeridepartementet vite....

Debatt: En pakke for grønn omstilling – men ikke for alle

TEKST: HEIDI FINSTAD, ADMINISTRERENDE DIREKT.R, TREINDUSTRIEN Skog- og trenæringen er pekt ut som en viktig driver for grønn omstilling....

Fra grillkull til karbonnøytral metallproduksjon

TEKST: SIMEN GJØLSJØ OG EIRIK NORDHAGEN, NIBIO OG HÅVARD MOE, ELKEM TECHNOLOGY BBQ-grillkull fra kortreist norsk bjørk, gran og...

Bekymret i Norges bille-hotspot

Det observeres ekstremt mye biller i området for tiden, kan seniorrådgiver Ingrid Knotten Haugberg hos Fylkesmannen i Vestfold og Telemark melde. Etter...
Skogeier Hans Aamodt (tv) og Skogbrukssjef i Drammen Oskar Næss (t.h)

– Redd verdiene!

– Herfra kan jeg se skogen dø minutt for minutt, sier Hans Aamodt lett humoristisk om sitt nye forslag til NRKs sakte-TV....

Men er det granbarkbillene som har skylda?

Stadig mer tørrgran har blitt synlig på Sør- og Østlandet denne sommeren, spesielt i Vestfold og Telemark. Men barkbillene er fortsatt ikke...

Betydelig prisnedgang på massevirke

Statistikken fra SkogData basert på innmålingen i juli viser en moderat nedgang i prisen på massevirke sammenlignet med prisen i juni. I...

Norske Skog Skogn stengte, Folla Cell startet opp før

Lageropphopning førte til stans og permitteringer hos begge massevirkekjøperne i Trøndelag. Det betydde full stopp i innkjøringen av rundtømmer, men det dreide...

Langtransport med koronatilskudd

I Telemark kommer «tilskuddet for å opprettholde hogstaktivitet i skogbruket i 2020» til sin rett. Lange driftsveier og krevende terreng, kombinert med...

To plassproblemer – en løsning?

Det er ikke bare Norsenga tømmerterminal som er inneklemt og trenger mer plass. Også Bergene Holms sagbruk på Brandval begrenses av riksveien...

PORTRETT: Aldri utbetalt mer til innovasjon

Innovasjon Norge utbetaler nå rekordsummer etter politikernes ekstra bevilgninger under koronakrisen. Og mye går til skog- og trenæringen. Det liker administrerende direktør...

Massevirket dominerer innmålt volum i juli

Juli er tradisjonelt en måned med lav aktivitet, og dette var spesielt tydelig i år. Kun 519 000 kubikkmeter ble innmålt og...
Annonse