Er krisen i skogbruket avblåst?

Går vi fem år tilbake i tid, til 2013, ble norsk skogbruk beskrevet som en næring i krise. Hjørnesteinsbedrifter som Union, Follum, Peterson og...

Skogsdrift: Nytt verktøy for kostnadsberegning

Alle kostnader en entreprenør har skal dekkes av driftsprisen. Derfor er det en stor fordel å ha oversikt over disse kostnadene, og vite hvordan...

– Nye FSC-krav i skogbruket er til å leve med

FSCs NRA for norsk skogbruk er nå klar. Dersom det finnes 4 ulike skoglevende NT-arter innenfor et areal på 10 daa skal biolog konsulteres...

Norske Skog Skogn: Vil gjerne ha 200 000 kubikkmeter til

Misliker båteksport av gran massevirke. Må bruke importert returpapir Fabrikkdirektør Amund Saxrud på Norske Skog Skogn kan vise fram tømmer nok til rundt to ukers drift....

Mjøsen og Glommen vil slå seg sammen og blir jevnstore med Viken

Mjøsen og Glommen har samarbeidet på flere områder over lengre tid. Nå vil de ta steget helt ut og slå seg sammen. Med drøye...
Skogsbilveger som turveger - Troms

– Vi mangler tynningskapasitet etter lavkonjunkturperioden

Tynning: Skogen trenger det Massevirkeprisen er på topp Driftsapparatet mangler – Ordrebøkene for tynning er fulle nå. Men etter store nedleggelser i massevirkeindustrien og overskudd av massevirke...

Klodens klima avhenger av skogen

I forbindelse med FNs klimapanels siste rapport kommenterer 40 forskere skogens viktige rolle for klodens klimautvikling. Tekst: Line Venn Gjennom organisasjonene Climate and Land Use Alliance...

Luftens baron

Slukker skogbrann fra lufta Mener bakkemannskapet avgjør – Bakkemannskap med god lokalkunnskap er avgjørende. Egentlig burde egne skogbranntropper vært påbudt. Det syns helikopterpilot John Arne Hellesø...

Full skogklasse på NMBU – og mange jenter

I år igjen har søkningen til skogfag vært god og klassen er også i høst fylt opp med 22 studenter, hvorav fem jenter. Flere...

– Endelig mulig å tynne igjen

– Her burde det vært tynnet for lengst, det ble faktisk klargjort noen drifter i 2012. Siden har prisene gjort det vanskelig å få...

Umulig å nå 1,5-gradersmålet uten økt skogbinding

 Den nylig framlagte spesialrapporten fra FNs klimapanel sier tydelig at det ikke er mulig å begrense den globale oppvarmingen til halvannen grad uten tiltak...

Veteran på maskineksport

Det er 57 år siden Umeå Mekaniska begynte å lage de røde maskinene som lenge het Valmet, men som vi i dag kjenner som...

Statsbudsjettet 2019: Mer til samferdsel og mindre til klima

Årets statsbudsjett preges generelt av satsing på samferdsel og lite gjennomgående fokus på klimapolitikk. Innenfor vår næring ser vi det samme mønsteret. Infrastruktur har vært...

Per Skorge blir ny direktør i Norges Skogeierforbund

Da har Skogeierforbundet funnet sin nye leder og falt end på Per Skorge, som kommer fra lederrollen i Bondelaget. - Norges Skogeierforbund er svært glade...

Lettere tilgjengelig kapital til ny skogindustri?

I 2013 fikk Investinor 500 millioner kroner til investere i skogrelatert sektor. Til nå har man gjort to relativt sett mindre investeringer, i Kebony...

Landsmøte på «branntomta» i Agder

Kvinner i skogbruket befarte branntomta etter Frolandsbrannen for ti år siden som faglig innslag på sitt årsmøte i begynnelsen av september. KiS valgte i år...

Jobber videre med pelletsproduksjon på Follum

  Som enkelte vil huske har Enova åpnet pengesekken for pelletspro- duksjon i denne regionen før. I november 2015 ble det feiret med kake i...

Tømmerprisene fortsetter å stige

Fra juli til august gjorde tømmerprisene et skikkelig hopp oppover for alle de fire hovedsortimentene. Det er ikke uvanlig at sagtømmerprisen øker fra juli til...

Allskog etablerer eget driftsapparat

Allskog bygger nå opp driftsapparat i egen regi og søker etter maskinførere. Av en kortfattet melding på Allskogs nettside framgår det at datterselskapet Allskog Entreprenør...

Arbeider politisk med vernesaken i Nordland

Det arbeides nå med å få opp kunnskapen og forståelsen for hva konsekvensene av ytterligere skogvern i Nordland betyr for fylket. Og fylkesråd for...
Annonse