Nok en skogplanter har fått Nobels fredspris

I 2004 fikk Wangari  Maathai fra Kenya Nobels fredspris for sin innsats for bærekraftig utvikling, demokrati og fred. Hun var grunnleggeren av the...

Allskog kjøper mer driftskapasitet

Jon Eilert Bøgseth i Namdalseid Skogservice har solgt sitt driftsapparat til Allskog. Det består av fire skogsmaskiner og like mange førere. Selv...

Stor dag for Norske Skog

Det var stor jubel da Norske Skogs konsernsjef Sven Ombudstvedt og styreleder John Chiang 18. oktober kunne ringe i bjella på Oslo...

Lager bokkøl av bjørkesevje

Når sevja stiger på Eidskogen, tar Tove og Thor Hesbøl, og et par av naboene med seg plastkanner, slanger og drill, og går i...

Hvem sin tjener er skogeiersamvirket?

Det har lenge forundret meg: Hvorfor har skogeiersamvirket, som sier de er skogeiernes tjenere, kun ett eneste redskap i verktøykassa? Vi tilbys kun én...

Tynning i gang igjen i Trøndelag

Den lange perioden med lav massevirkepris, kombinert med diskusjoner om at tynning øker faren for vindfelling og råteskader, medførte at tynningsaktiviteten i Trøndelag var...

Plukkhogst, buffersoner og skjemavelde i redwoodskogen

Humboldt Redwood Company holder til i Humboldt county nordvest i California. Her drives skogforvaltningen etter et omfattende sett med regler og detaljerte planer, for...

Direktør kysten rundt

Fusjonen mellom Vestskog er AT Skog går etter planen og direktør Anders Øynes er nå sjef for et selskap som omfatter over 9000 medlemmer...

Bjørk – en ressurs nesten ingen vil ha

Den årlige tilveksten av lauvtrær her i landet, er 6 millioner m3, omtrent en tredel av totalen. Langt det meste av dette, rundt 80...
Høyspentmast i skog

Strømmen skal fram, men på skogeiers bekostning?

Det er i alles interesse å unngå strømbrudd. Trær eller greiner som faller over linja blir en større og større utfordring etter hvert som...

Fusjonsprosessens hoggestabbe

Styrelederen i det nyfusjonerte skogeierandelslaget med arbeidsnavnet «Glommen-Mjøsen» er selv verken skogeier i Glommen eller Mjøsen. Men han er medlem i Viken. Dette skulle...

Shelterwood inn i kortreist ved

Investeringsselskapet Shelterwood, som ble etablert i oktober i fjor, går nå inn i selskapet Norsk Ved as, som har etablert markedsplassen kortreistved.no. – Vi...
Lileng og Lauritzen

Skal legge til rette for gjenveksten i maskinførerbransjen

En kombinasjon av at avvirkningen øker og at vi står foran et generasjonsskifte blant maskinførerne gjør at skognæringa må ta et løft for å...

Brå slutt på oppgangen

I løpet av vinteren og våren endret tømmermarkedet seg fra en situasjon der alle ville ha tømmer, til at det nå er omtrent umulig...

– Riktig retning, for lavt tempo

Debatten «Norsk industri i kappløpet mot klimautfordringene» avdekket at flere aktører gjerne vil redusere sine klimautslipp ved hjelp av norsk trevirke. Og alle var...

Rekordavvirkning, men ikke i Trøndelag

Tallene for tømmeromsetningen i landet 1. halvår 2019 viser rekordavvirkning, hele 6,24 millioner m³ ble omsatt, dette er 300 000 m³ mer enn 1....

Sjur Baardsen ny rektor ved NMBU

Sjur Baardsen (60) tiltrer 1. august som rektor ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU). Han erstatter Mari Sundli Tveit, som to år før...

Vil tilbake på børs – og produsere kartong

Da Sven Ombudstvedt i 2010 ble portrettert i Norsk Skogbruk som nytilsatt konsernsjef hadde han nettopp vært ute på et såkalt roadshow for å...

Mer massivtre på markedet

En snau måned etter snorklipping på Åmot i Modum der Splitkons flunkende nye CLT-fabrikk for en stakket stund kunne smykke seg med tittelen ”verdens...

Kasserte juletrær blir kull og gass

Når jula er over i Stavangerområdet og det grønne, glitrende verken er grønt eller glitrende lenger, havner det på Sandnes kommunes mottak på Vatne....
Annonse